Avatar

OZL Ijsselgroep

Thuisonderwijs aan zieke leerlingen in de gemeenten Urk en NOP

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde leerkrachten en docenten die onze zieke leerlingen één-op-één in de thuissituatie willen ondersteunen. Zowel voor het primair- als het voorgezet onderwijs. Als een leerling langdurig of ernstig ziek is, kan er sprake zijn van een hoge mate van verzuim. Als dat zo is, zijn leerlingen gebaat bij les aan huis. De lessen op school gaan immers gewoon door. Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen in het verzorgen van thuisonderwijs. Ben jij iemand met een onderwijsbevoegdheid die het leuk vindt om (tijdelijk) één uur per week een leerling te helpen die door ziekte niet (volledig) naar school kan? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Je wordt ingezet voor een leerling in de eigen regio, dit gebeurt altijd in overleg. Na een eerste kennismaking bij de leerling thuis, maak je verder zelf afspraken over wanneer de begeleiding plaatsvindt. Heel flexibel dus. De school van de leerling geeft een uurvergoeding en een kilomtervergoeding. Wij bieden een netwerk van collega vrijwilligers en ondersteuning door een ervaren consulent OZL.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) IJsselgroep (www.ozl.nu/ijsselgroep) is een non-profit organisatie die scholen voor primair en voortgezet onderwijs ondersteunt bij de wettelijke zorgplicht voor zieke leerlingen. OZL IJsselgroep is aangesloten bij het landelijk expertisenetwerk Ziezon (www.ziezon.nl). 

Reageer op vacature

Bedankt voor uw reactie!

Uw reactie is verzonden u kunt het venster nu sluiten

Disclaimer

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Caritas Urk, Jeugd- en Jongerenwerk, Samenleving en Informele Zorg is het niet toegestaan enig materiaal van de website te kopiëren, verspreiden en/of te verveelvoudigen. Aan de actualiteit en betrouwbaarheid van alle informatie op de website wordt door Caritas Urk, Jeugd- en Jongerenwerk, Samenleving en Informele Zorg de uiterste zorg besteed. Caritas Urk, Jeugd- en Jongerenwerk, Samenleving en Informele Zorg is echter niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuistheden, problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet of technische storingen. De gebruikte foto's, ontwerpen, creaties mogen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaren niet verspreid of verveelvoudigd worden.

Urk voor elkaar! | Samen zorgen.

© 2024

  Inloggen voor instanties